Yeni Sitemize Giriş İçin TIKLAYINIZ

Hristiyan ve Yahudilerin’de Cennete Girebilecekleri Söylemi (Reddiye)

Dinler Arası Diyalog ve Ilımlı İslam söylemlerinin yoğunlaştığı günümüzün sıkça konuşulan konularından birisi de ehli kitap olarak nitelenen Hristiyan ve Yahudilerin de cennete girebilecekleri,cennete girmek için yalnızca Müslüman olmak gibi bir şartın bulunmadığı yolundaki söylemler olmuştur.

Söz konusu tartışmanın geçmişi aslında daha öncelere dayanmaktadır.Geçen yüzyılın sonlarında yaşayan ve (Mason olduğu tescillenen ve delilleriyle bilinen bkn ; CEMALEDDİN AFGANİ )Cemalettin Afgani-Muhammed Abduh çizgisinin bir parçası durumunda olan Reşit Rıza,Menar isimli tefsirinde Hristiyan ve Yahudilerin de Allah’a ve Ahiret gününe iman etmek ve iyi işler yapmak kaydıyla cennete gidebilecekleri yolunda görüşler ortaya koymuştur.

Reşit Rıza‘nın bu yorumu daha sonra bu yöndeki birçok tefsire kaynaklık etmiş bulunmaktadır.İslam dünyasını önemli Kur’an tefsircilerinin büyük çoğunluğunca kabul edilmeyen bu görüş,Ilımlı İslâm ve Dinler Arası Diyalog söylemlerinin son derece yoğunlaştığı son dönemlerde yeniden gündemleri işgal etmeye başlamıştır.Bir örnek olması bakımından bu konuda Fethullah Gülen‘e ait bir beyanı sizlerle paylaşalım ve ne derece yanlış bir beyan olduğunu tartışalım.

Fethullah Gülen Diyor ki ;

“Herkes kelimeyi tevhidi esas alarak çevresine bakışını yeniden gözden geçirmeli ve ıslah etmelidir.Hatta kelimeyi tevhidin ikinci bölümü,yani Muhammed Allah’ın Resulüdür kısmını söylemeksizin sadece ilk kısmını ikrar eden kimselere rhmet ve merhamet bakışıyla bakılmalıdır.Zira hadislere göre kıyamet günü Allah’ın sonsuz rahmeti öyle bir tecelli edecek ki şeytan bile umuda kapılacak ve bu rahmetten istifade edip edemeyeceğini merak edecek.Böylesine ali cenap bir merhamet karşısında bizim cimrilik etmemiz ve bu cimriliği temsil etmemiz tasavvur edilemez.Hem sonra bunun bizimle alakası ne hükümranlık Onun,hazine Onun hepsi Onun kulları.Öyleyse herkes haddi aşmaktan kaçınmalıdır.” (Fethullah Gülen ; Fasıldan Fasıla Naklen Koza’dan Kelebeğe Sayfa 131)

Hristiyanlara ve Yahudilere yönelik yumuşak söylemler yalnızda yukarıda belirtilen Fethullah Gülen’in sözünden ibaret değildir.Ama biz sayfalar dolduracak tarzda bunları nakletmeyeceğiz.Yalnızda bir kaç örnek daha vererek konuyu bitirmek istiyoruz.

İşte bir örnek ;

“Yahudileri ve Hristiyanları kınayan ve azarlayan ayetler,ya Hz.Muhammed döneminde yaşayan yada kendi peygamberleri döneminde yaşayan bazı Yahudi ve Hristiyanlar hakkındadır.” (Fethullah Gülen ; Küresel Barışa Doğru ; sayfa 45) (Açıklama ; Fethullah Gülen’in bu sözü ile,”1400 yıl önce gelen bir kitabamı inanacağız,o kitaptaki ahkâmlar o zamanda kaldı” diyen dinsiz kesimin sözleri arasındaki benzerlik ne kadar şaşırtıcı.)

Buyrun bir başka örnek ;

İslam’ın temel anlayışı,Allah’ın varlığı ve birliğine dayanır.Birliği konusunda değişik spekülasyonlar olsa da varlığını kabul ettikten sonra gerisi üzerinde fazla durmaz İslam.Hatta Allah’ın varlığından da öte,Hz.Peygamberi kabul etmeyenlere bile hoşgörüşü davranır.Nitekim bir hadiste,Allah’tan başka ilah yoktur diyenlere cennete girecektir,denilir.Bu hadisten dolayı İslâm bilginleri (!)(hangi İslâm bilginlerinden bahsediyor acaba) Hristiyanların,Yahudilerin,Zerdüştlerin hatta Budist gibi herhangi bir şekilde Tanrıya inananların cennete gireceklerini kabul ederler.Halbuki Kur’an Tanrı tanımazlığa karşı derin bir hassasiyet göstermektedir.Her çağ dini metinleri kendisine göre yorumlama yetkisine ve imkanına sahiptir.” (Prof.Dr Bekir Karlığa.Ebubekir Sifil’in Milli Gazete’nin 20.4.2004 tarihli köşesinden naklen)

[https://ucbuyuktehlike.wordpress.com Tarafından ; Tevfik Karabulur /Bir Sinsi Savaşın Öyküsü ; Ilımlı İslam , Kitabından alınıp eklenmiştir.] NOT ;

Bu sapık fikirleri naklettikten sonra diyebiliriz ki şüphesiz cennet Allah’ındır.Ortaya kimi alıp almayacağı,ortaya girme hakkı bulunup bulunmayacağı Allah’ın takdiridir.Ama Allah’u Teâla,bizlere,Kur’an’ı Kerim’de kimlerin cennete giremeyeceğini AÇIKÇA bildirmiştir.O ayetlerden bir kaçı ; “Andolsun ki Meryem oğlu Mesih (İsa Aleyhisselam),Allah’tır diyenler,şüphesiz kafir olmuştur.” (Maide Suresi ; 17)

“Kendileri kâfir olmuş olan o Ehli kitap (Yahudiler ve Hristiyanlar) ve Müşrikler ; gerçekten içerisinde ebedi kalıcılar olarak cehennem ateşindedirler ! İşte sana ! Onlar,yaratıkların en kötüsü ancak onlardır ! (Beyine Suresi ; 6)

Bu ayetler gibi daha bir çok ayet var iken,halâ bu ayetlerin aksini söyleyen sapık fikirli ve karanlık güçlerin hizmetkarı olan Hocalar,Profesörler ve Diyanet mensupları ülkemizde faaliyettedir.”Bu hocadır,vardır bir bildiği.” “Koca profesör yanlış söylemez” gibi düşüncelerle onlara aldanmamalı ve Müslüman olarak bilgi sahibi olmalıyız.Müslüman,oyuna gelmemelidir.Siyonist güçlerin oyunlarının bir parçası olan Dinler Arası Diyalog ve Hoşgörü müslümanlığın düşmanıdır.Bir müslüman olarak bunlara ALDANMAMALIYIZ.Ve bu konuda bildiklerini herkese anlatmalıyız.

Yeni Sitemize Giriş İçin TIKLAYINIZ