BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM

Yahudi ve Hristiyanlar cennete girecek mi ?Günümüzde bir takım hocalar (hatta diyanetten bile),bir takım ilahiyat profesörleri Yahudi ve Hristiyanların ‘Peygamberin varlığına inanmaları ve ahiret gününe inanmaları’ neticesinde cennete gireceğini söylüyor.Bu söylem malesef özellikle gençler üzerinde derin bir etki yaratıyor.İnsanların kafasında ; “Madem …onlar da cennete girecek,İslam’da da herşey yasak,ben de Yahudi veya Hristiyan olayım” düşüncesi yer alıyor.Hayrettin KARAMAN denilen İlahiyatçı da bunlardan biri.İşte bu konuda Hayrettin KARAMAN’a reddiyeyi yayınlayacağız.Omuzlarında sorumluluk yükü hisseden bu yazıyı paylaşsın.
——————————————————————————————————————————————————————–

Bismillah
( Hayrettin Karaman “Yahudi ve Hristiyanlar,Hz.Muhammed (sav)‘in getirdiği kitaba uydurma demesinler,peygamberi yalancılık ve sahtekârlıkla itham etmesinler,bu takdirde onlarda cennete girecek” diyor.Bu görüşünü,Kur’an’ı Kerîm’de Bakara Suresi’nin 62.Ayeti’ne dayandırıyor.Şimdi,Cübbeli Ahmet Hoca’nın bu ayet hakkında,Hayrettin Karaman’a reddiyesini yayınlayacağız. )

Bakara Suresi ; 62.Ayet —> “Şüphesiz o kimseler ki îmân etmiştirler,bir de o kimseler ki Yahudi olmuşturlar,ayrıca Hristiyanlar ve Sâbiîler ; her kim Allâh’a ve o son güne inanmış,sâlih bir amel de işlemişse; onlar için Rableri nezdinde ecirleri vardır.Onlar üzerine hiçbir korku yoktur ve mahzun olmayacaklardır.”
Bu ayet-i tefsir eden müfessirlerden hiçbiri,bu âyet-i celîlede geçen Yahudi ve Hristiyanlar’dan,Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)‘in zamanına yetişmiş olduğu halde ona inanıp tâbi olmayan kimselerin kastedildiğni söylememiştir.
Burada bütün müfessirlerin görüşlerini birer birer nakledemeyeceğimize göre,geçmiş tüm müfessirlerin görüşleri arasında Ehl-i Sünnet’e göre muhâkeme yapabilecek ilmi seviyede bulunması hasebiyle Hâtimetü’l-müfessirîn (müfessirlerin sonuncusu) lakabını hakkıyla taşıyan Alûsî (Rahimehullâh)ın bu ayet-i kerîmenin tefsirinde naklettiği şu görüşü nakledelim ;

—> Âyet-i kerîmede geçen “İmân etmiş kimseler”den maksat,geçmiş peygamberlere imân edenlerdir.( Yani,islamda önce,geçmişte gelen peygamberlere,o zaman ki kavimlerden imân ederek ölen kimseler )

Bu görüşe göre “Yahudi ve Hristiyanlar”dan maksat,Rasûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)den önce ona inanıp yolunu gözlemiş,fakat kendisine yetişememiş olan yahut yetişip imân edebilen kimselerdir.

Nitekim İmâm-ı Süddî (Radıyallâhü Anh)dan nakledildiğine göre : “Bunlar Rasûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve sellem)in gönderilmesini bekleyen Necâşî ve arkadaşları ile,Veraka ibni Nevfel,Buhayra,Kuss ibri Sâ’ide ve Ebû Zerr (Radıyallahü anhum ) gibilerdir.”

İbni Abbâs (Radıyallahü Anhümâ) dan rivayet edilene göre ise: “Bunlar Rasûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)gönderilmeden evvel İsa (Aleyhisselam)a inanmış kişilerdir.”

Nitekim İmâm-ı Mücâhid (Radıyallahı Anh)’ın,Selmân (Radıyallahu Anh)dan rivayetine göre ; Selmân (Radıyallahu Anh) onların namazlarını,ibadetlerini ve âhir zaman peygamberinin yolunu gözleriklerini,o gelmeden kendisine imân ettiklerini Rasûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)e anlatınca Rasûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ilk başta ona : “Onlar ateştedir” buyurmuş,bunun üzerine yeryüzü Selmân (Radıyallahü Anh)a karanlık gelmiş,işte o zaman bu âyet-i celile inince Selmân (Radıyallahu Anh) “Sanki sırtımdan bir dağ kaldırıldı” demiştir.

Allâh-u Te’ala bu ayet-i kerimeyi indirince (62.ayet) Rasûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Selmân (Radıyallahu Anh)ı çağırarak ; “Bu âyet senin arkadaşların hakkında indi.Kim beni duymadan (ve bana kavuşmadan) önce İsâ (Aleyhisselam)ın da dini olan İslâm üzere ölürse,o hayır üzeredir (cennete girecektir).Ama her kim bugün beni duyduğu (ve bana kavuştuğu) halde bana inanmazsa,muhakkak ki o helak olmuştur”

Yani,Hayrettin Karaman’ın “Yahudi ve Hristiyanlar cennete girecek” görüşünün kanıtı olarak ortaya koyduğu 62.Ayet,Rasûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) gelmeden önce,ondan önce gelen İsâ(Aleyhisselam)’a inanan kişileri kastetmektedir.

[Facebook / Hadis-Ayet-Derin Sözler Sayfası]

Bu Konuda ; Mahmut Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhu)’nun huzurunda Cübbeli Ahmet Hoca’nın Açıklama Videosu ;