Hayrettin Karaman‘a reddiyelere devam..Müslüman kardeşlerim,reddiye 1,2 ve 3 ü okumayanlar için konuya Hayrettin Karaman’ın görüşünü hatırlatmakla başlıyorum.Hayrettin Karaman diyor ki” Peygamberimiz diyor ki : ‘ Yahudiler ve Hristiyanlar tek Allâh’a inansınlar âhirete inansınlar ve kendi kitaplarında da bulunan iyiliklere göre yaşasınlar ; beni de sahtekârlıkla ,yalancılıkla itham etmesinler.Getirdiğim kitaba da şuradan buradan çalıntı demesinler.Eğer böyle yaparlarsa,Yahudi ve Hristiyanlar da cennete girecek ‘ demiş oluyor ”

( Cübbeli Ahmet Hoca’dan Hayrettin Karaman’a reddiye 4 ; başlıyor )

Rasûlüllah (sav) bu sözü nerede söylemiştir ?! Bunun kaynağı hangi kitapdır ?!
Araştırdığımız hiçbir kaynakta böyle bir beyânata ulaşamadığımız gibi aksine ;

” Benim (müşrik olan davet ) ümmetimden yahut Yahudilerden ve Hristiaynlardan herkim beni duyar da sonra bana inanmazsa cehenneme girer “ ( Ahmed ibni Hanbel,el-Müsned,no:19562,32/332) hadîs-i şerîfine ulaşınca Karaman‘ın bu konuda indî görüşünden ya da Abduh gibi reformistlerin beyanlarından başka kaynağı olmadığı daha iyi anlaşılmıştır.

Allâh-u Te’âlâ Fâtiha Sûresi’nde bize :
” Kendilerine in’âm edilmiş kulların yoluna hidâyet olunmayı istememizi “ ( Fâtiha Sûresi : 7 ) tâlim buyurmuştur ki bu da bize bir iki kişinin yoluna değilde , Ehl-i sünnet’in cumhurunun yoluna uymamız gerektiğini göstermektedir.

Hayrettin Karaman bu sözü ve görüşü ile Rasûlüllah (sav) a imanın ; onu sahtekârlıkla ithâm etmemekten ve Kitabının çalıntı olduğunu söylememekten ibaret olduğunu imâ etmiş ve bu şartla Yahudi – Hristiyanların da cennete girebileceğine açıkça hükmetmiştir.Oysa ;

” Rahmetim ( dünyâda mümin-kafir dâhil ) herşeyi kaplamıştır.Yakında ( âhirette ) Ben onu özellikle ( kâfirlik ve günahlardan ) hakkıyla saklanan,zekâtı veren ve ( indirdiğimiz kitaplardaki tüm ) âyetlerimize inanmakta olan yanlarında Tevrât ve İncîl’de kendisini (n açık tarifini ) yazılı olarak buldukları Râsul’e,o ( okuma-yazma bilmeyeniancak İlâhi talimle eğitilmiş olan Muhammed [ sav ] nâmındaki ) Ümmi Nebî’ye hakkıyla uymakta bulunan kimseler için yaz (ıp ayır ) – acağım “ ( A’raf Sûresi : 156-157’den ) âyet-i kerîmeleri Karaman’ı yalancı çıkarmaktadır.Çünkü :

” Yüzleri bembeyaz olanlar Allâh’ın rahmetinde olacaklar “ ( Âli İmrân Sûresi : 107 ) âyet-i kerîmesinin beyanıyla “Rahmet’ten” maksadın “Cennet” olduğu âşikardır.

Allâh-u Te’âlâ ise rahmetini yani cennetini son peygambere yalancı demeyenlere değil,ancak ve ancak ona da,kitabınada inanıp ‘uyanlara’ tahsis ettiğini bildirmiştir.

– Bir Sonraki Reddiyede Görüşmek Üzere … Hayırlı Günler – ( Tüm reddiyeleri okumanız da fayda vardır )