Şimdi üç vasiyetimin birincisi,bu üç vasiyetimi iyi tutun,ben ölürüm kalırım…Gençlere vasiyet ediyorum,bu gençler sahip çıksın benim sohbetlerime,cd’lere ve kasetlere,o internetlere sahip çıkılsın ve bu hizmetler yürütülsün.Şuan da bu teknoloji ile sohbetler yüz sene korunabiliyor.

Mehdi hakkında yaptığım bütün sohbetler toplandı baskıya çıkacak.Hazreti Mehdi’nin ne zaman çıkacağını,vasıflarını tek tek beyan ettim,bundan sonra önümüze : ” Ben Mehdiyim” diye gelen,sapıtan çok insan olacak,onun için onların hepsine de beyan ettim,sekiz sohbet ve on beş saatlik sohbettir,bütün bunlar çıkacak,onları dinleyin dinlettirin ve muhafaza edin.

Ölürken çoluk çocuğunuza vasiyetiniz olsun. ” Aman oğlum sen şu arsayı al,şu evi sen al,bak şurada birşey gömmüştüm onuda sen al,çıkarın ha..” diyeceğinize,bunlarla uğraşacağınıza Ya’kub ( Aleyhisselam )ın oğullarına vasiyeti gibi,tam ölüm döşeğinde dedi ki ;  ” Oğullarım! Allah size din seçti,Allah size islamı seçti.Bütün peygamberlerin dini İslam’dır.Aman sakın ölmeyin benim evlatlarım,illa ölecekseniz Müslüman olarak ölün benim evlatlarım,Müslüman olarak ölün” ( Bakara Sures, : 132 )

Siz de çoluk çocuğunaza ölürken benim şimdi yapacağım şu vasiyeti yapın.bu birinci vasiyet ne hakkındadır ?

Bu memleketi yeniden misyonerlik faaliyetlerine alet ederek,malzeme ederek,mahal kılarak,milleti Yahudi ve Hristyanların inançlarına haklılık nazarı ile baktırmak suretiyle,”Bunlar da cennete girecek” fikrini tutturmak suretiyle,”Nasıl olsa bunlar da cennete girecek” denecek ve o zaman Yahudi ve Hristiyanlığa geçiş çok kolay olacak.

Zaten Yahudilik paravan olarak Hristiyanlığı kullanır,Hristiyanlığa geçilir,Yahudiliğe geçilmez.

Şimdi bu diyologçular çok güzel bir yöntem bulmuşlar,içlerinden ileri gelen bir ağabeylerinin fetvası,önce Müslümanlar girecek,sonra Hristiyanlar girecek cennete,sonra da Yahudiler girecekmiş,babasının çiftliği gibi sokuyor,parselasyon yapmış.Onsan sonra adama “Avcılar kulübüne bile üye olmadan girilmiyor” diyorum.Bu cennet senin babanın çiftliği mi !

Şimdi size diyorum ki ; “Size vasiyetim olacak bu ders,çocuklarınıza da vasiyetiniz olsun”.

Ne olsun ? Ölürken bile son sözünüz : “Aman yavrum!Bu Yahudi ve Hristiyanların dinine haklılık nazarıyla bakan ve onlarda cennete girecek diyen hocalara,din adamlarına,cemaatlere ve cemiyetlere çok dikkatli bak,seni gavur ederler evladım!Aman islam üzere ölmen için sana vasiyet ediyorum” olsun.Bu vasiyeti yapın inşaâllah.

” İster kitapsız müşrik olsun,istar kitaplı Yahudi-Hristiyan olsun,benim peygamberimi,dinimi,kitabımı inkâr eden kâfirler cehennem ateşinde ebedîdirler.” ( Beyyine Sûresi :6’dan )

Üç Vasiyetim Kitabı : Sayfa ( 20-34 )